page view image

Gjensyn med tidligere liv. To forfattere om sitt forrige liv.

Arrangementsinformasjon
event image

  1. Unni Helen Sørnes: Jeg var Sophie Scholl - Død 1943. Gjenfødt 1945 .Eufemia forlag.


I foredraget forteller hun om opplevelsen og tilfeldighetene som førte henne til den kjente motstandsgruppen Die weisse Rose med seg selv som medlemmet Sophia Magdalena Scholl.

Opplevelsen brakte henne tilbake til Tyskland, stedet der Sophie bodde, og der hun ble arrestert og henrettet pga motstandsaktivitet mot krigen.

Roar Krogshus: Mysteriet livet og karma.  På sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen. Kolofon forlag


Et par sterke opplevelser for mer enn 20 år tilbake satte han på sporet av eget tidligere liv som har mye til felles med Amundsens. I foredraget avslører han hva som skjedde og den frykten han har levd med etter den innsikten han fikk.

Internasjonal forskning viser at reinkarnasjon forekommer, og at man beholder mye av den samme personligheten inn i sitt neste liv. For å vise mulig sammenheng med polfarerens liv vil han sammenligne sitt liv og personlighet med Amundsens.

Et sjeldent og ærlig foredrag om et av livets mysterier som tyder på at vi blir født på ny for å erfare karma, altså konsekvensene av tidligere liv.

foredrag

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.